Máte dotaz?

Homeopatie Trutnov

HOMEOPATIE » Homeopatie Trutnov

O homeopatii obecně

Homeopatie je zhruba 200 let stará metoda uzdravování, založená na myšlence léčení podobného podobným. Tento zákon znaly různé kultury v různých dobách, léčil podle něj už Hippokrates. Využívá skutečnosti, že substance, která je schopna organismus ovlivnit ve vysoké podané dávce negativně, je schopna jej ovlivnit i pozitivně, pokud je dávka velmi malá.

Dr.Hahnemann se tímto zákonem začal vědecky zabývat a ověřil jeho působení na tisících pokusech. Zatím všechna jeho tvrzení jsou platná a dokazuje je kvantová fyzika, neurofyziologie i pozitronová emisní tomografie.

Dr.Hahnemann objevil způsob přípravy homeopatických léků. Zjistil, že tzv. infinitezimálním (nekonečně malým) ředěním látek nejen že nemizí jejich účinky, ale naopak se prohloubí. Vysokým zředěním substance se zároveň odstraní toxicita původní látky. Účinnost těchto léků se dál zvyšuje dynamizací (třepáním) mezi jednotlivými ředěními.

Právě nekonečně ředěné roztoky homeopatik, které už neobsahují ani jednu molekulu původní substance, jsou zdrojem pochyb a posměchu. Většina vysmívačů přitom používá mobil, televizi, mikrovlnku - přístroje, které také pracují s něčím, co není vidět - s elektromagnetickým zářením, aniž by o účinku přístrojů měli pochybnosti. 

Homeopatie dokáže o svém působení přesvědčit vyléčením nemoci. Vyrovnáná v těle dysbalanci, která vznikla nějakým typem stresu (nejen psychickým přetížením, i když právě tím velmi často). V dokonale kompenzovaném těle není prostor pro nemoc, takže ta odchází "sama". V poslední době velmi sledovaná psychosomatická medicína používá v tomto bodě stejný princip - odhaluje, co nám tělo nemocí říká. Pokud poslechneme, nemoc zmizí.

Klasické zdravotnictví se naopak snaží všechny signály těla, že je něco v nepořádku, potlačit, všechny výstražné kontrolky pozhasínat, protože "kde není symptom, není nemoc". Zdá se mi to krátkozraké. Nemoc nezmizí, najde si jinou cestu a ještě důrazněji nás upozorní na nesoulad. Až nakonec vytvoří takové symptomy, které už nejdou potlačit a se kterými se žije velmi těžce. 


 Vědecký základ homeopatie

Dr.Samuel Hahnemann popsal reakce organismu na podaný lék a postupy léčby v jednotlivých případech. Přišel s teorií miasmat, popisující jakým způsobem reaguje pacient na stres, jaké symptomy se u něj rozvíjejí.

Vyrobil a popsal první homeopatika, napsal první Materiu medicu homeopatických léků - knihu, podle které se vybírá lék pro konkrétního pacienta na základě souboru jeho příznaků.

Jeho následovníci přišli s dalšími objevy - zásadní jsou Heringovy zákony, které každý homeopat musí ctít a řídit se podle nich:

1. léčba probíhá z centra ven

2. léčba probíhá shora dolů

3. symptomy mizí v opačném pořadí, než v jakém se objevily (první odchází symptomy, které se objevily jako poslední) 


  U nás se můžete setkat s francouzským přístupem a "klasickým" (neboli kentiánským, anglickým). Francouzská škola, u nás zastoupená Institutem Boiron, se nezdráhají podávat dva, tři i pět léků najednou (jeden na rýmu, druhý na kašel, třetí na průjem, další na psychiku a ještě jeden na "konstituci"). To není hahnemanský přístup, ale používání homeopatických léků alopatickým způsobem. Dochází k potlačování příznaků, nikoli k léčbě.

Klasický homeopat se snaží nalézt jeden lék, který by pokryl všechny potíže a skutečně zvýšil úroveň zdraví.


Přístup jednotlivých homeopatů se tedy může velmi lišit - klasických (kentiánských) homeopatů, kteří prosazují léčbu "jedním lékem v jeden čas" a francouzských, kteří na každý symptom vyberou jiný lék a podají je všechny naráz (např. ráno jeden, v poledne druhý, večer třetí, ve středu čtvrtý a každou druhou neděli pátý). Protože homeopatie se zaměřuje na organismus jako na celek, je tato metoda těžko způsobem, který vede k uzdravení, naopak dochází k potlačování příznaků, i když za použití homeopatických léků.

 

 

SEO